ZAVOLEJTE NÁM: 800 100 900 | Email: info@nfpdp.cz

bojprotidluhovepasti

Financování

V rámci činnosti NFPDP máme za cíl v nejkritičtějších případech tam, kde to okolnosti a osoba povinného umožňuje vyřešit situaci okamžitě pomocí vyplacení dlužných částek za povinného a zastavení exekucí, které směřují proti jeho obydlí. Řešení pro tyto případy pochopitelně není nárokové a vyžaduje pečlivé posouzení všech okolností případu. Největší pomoc potřebují zejména lidé v důchodovém věku, matky samoživitelky, lidé s nízkými příjmy a nebo prostě všichni ti, kteří se dostali do neřešitelné finanční situace.

Při naší činnosti spolupracujeme mimo soukromých investorů a institucí s několika bytovými družstvy, která jsou schopná uvolnit pro postižené bytové náhrady a případně převzít nemovitost postiženou exekucí do svého majetku jejím vyplacením z exekuce. Takovou nemovitost pak spravuje družstvo a postižený se stává jeho členem při zachování svého původního bydlení.

V ostatních případech lze nalézt účinné řešení při ohrožení ztrátou bydlení pomocí odborného posouzení situace a skutečně účinné konsolidace pohledávek při zachování původního bydlení postiženého. Pokud to není možné, pak vždy zajištěním bydlení a tím i sociálních vazeb jiným způsobem.

Prostředky se snažíme získat sponzorskými dary i vlastní činností NFPDP.